Andrzejki i promocja monografii " Gmina Sławno wczoraj i dziś"

Andrzejki i promocja monografii " Gmina Sławno wczoraj i dziś"

W dniu 25 listopada w strażnicy OSP w Sławnie przeprowadzono promocję monografii "GMINA SŁAWNO WCZORAJ I DZIŚ", która poprzedziła zorganizowaną zabawę andrzejkową. Na początku imprezy głos zabrał Wójt Tadeusz Wojciechowski, który przy pomocy bogato ilustrowanej prezentacji multimedialnej pokazał jak powstała książka, co leżało u jej genezy. Podziękował zespołowi redakcyjnemu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania monografii. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Robert Telus, wicemarszałek woj. łódzkiego Artur Bagieński, dowódca 25 Batalionu Dowodzenia 25 BKPow., plk Piotr Idus, władze gminy, radni, księża, dyrektorzy szkół, członkinie KGW, sołtysi, strażacy. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarz książki. W części artystycznej wystąpił zespół folklorystyczny "Niebowianki" z Wincentynowa.