Podsumowanie GMINNEGO KONKURSU NA RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Podsumowanie GMINNEGO KONKURSU NA RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Obrzędy wielkanocne poprzedzające Niedzielę Zmartwychwstania rozpoczyna Niedziela Palmowa. Najważniejszym symbolem tego dnia jest palma, która upamiętnia triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

Tradycyjnie już od kilku lat w Niedzielę Palmową w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie ma miejsce uroczyste podsumowanie GMINNEGO KONKURSU NA  RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ  organizowanego przez Wójta Gminy Sławno i Gminny Ośrodek Kultury.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do międzypokoleniowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju  robienia palm.

Na Konkurs wpłynęło 66 prac  ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Sławno.

Komisja  w składzie: Marianna Śmiechowska – Przewodnicząca Gminnej Rady KGW, Anna Wiktorowicz Przewodnicząca KGW w Grążowicach, Zuzanna Broszczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie dokonała  oceny palm  wg  następujących  kryteriów: nawiązanie do tradycji regionalnej, walory artystyczne i estetyczne oraz rodzaj wykorzystanych materiałów.  

Komisja Konkursowa po  obejrzeniu  wszystkich  prac  postanowiła  przyznać jednakowe nagrody dla palm spełniające  zasady regulaminowe.    

Po uroczystej mszy św. odbyło się  wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursu. Wreczenia dokonali: Wójt Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego, Beata Szlęzak Zastępca Wójta i ks. kanonik Grzegorz Tęcza proboszcza parafii Sławno oraz Anna Wiktorowicz,  Przewodnicząca KGW w Grążowicach.