Zakup strojów ludowych dla zespołu „Słowiki” ze Sławna

Zakup strojów ludowych dla zespołu „Słowiki” ze Sławna

BENEFICJENT:  Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie

ZADANIE pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu „Słowiki” ze Sławna”

WARTOŚĆ ZADANIA OGÓŁEM: 20 400 zł