Świetlice Wiejskie

Świetlice Wiejskie

Na terenie gminy Sławno funkcjonuje dziewięć świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Antoninów, Antoniówka, Bratków, Dąbrówka, Grążowice, Ostrożna, Tomaszówek, Wincentynów i Wygnanów.

Głównym celem działania świetlic jest integracja środowiska lokalnego, umożliwienie mieszkańcom spędzania wolnego czasu, rekreacji czy rozwijania zainteresowań. Służą mieszkańcom wsi i są miejscem organizacji zebrań, spotkań, imprez i uroczystości rodzinnych. Wszystkie świetlice posiadają bardzo dobre warunki lokalowe do prowadzenia działalności kulturalnej.

W celu rezerwacji świetlicy  prosimy o kontakt telefoniczny pod nr /44/ 7551852, Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie, ul. Zielona 2.

Świetlica w Antoninowie

 Świetlica w Antoniówce 

Świetlica w Bratkowie

 Świetlica w Dąbrówce

Świetlica w Grążowicach

 Świetlica w Ostrożnej

 Świetlica w Tomaszówku 

 Świetlica w Wincentynowie 

 Świetlica w Wygnanowie