Kozenianka

Kozenianka

Zespół folklorystyczny „Kozenianka” z Kozenina powstał w 1976 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich, wówczas przewodniczącą była Maria Karkocha a później Anna Franczk. Dzisiaj tę funkcję pełni Bożena Franczak. Członkowie zespołu to mieszkańcy wsi Kozenin, Kamilówka, Owadów i Popław, którzy biorą czynny udział w imprezach i uroczystościach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, takich jak: dożynki, tłusty czwartek, andrzejki, festiwal pieśni maryjnej, wieczór sobótkowy, oraz w przeglądzie stołów wigilijnych i wielkanocnych.

Zespół zrzesza ponad dwadzieścia osób, jest wielopokoleniowy, występują w nim babcie, mamy i córki. Zespół „Kozenianka” w swoim repertuarze posiada wiele piosenek  i przyśpiewek ludowych. Wykonuje także pieśni religijne i patriotyczne oraz prezentuje  skecze, monologi i występy kabaretowe, do których teksty pisze nieoceniona w tej dziedzinie  Marzanna Włodarczyk. W swoim dorobku artystycznym ma m.in. program nagrywany do TVP 3 „Tradycje Wielkanocne”. Repertuar prezentuje na wielu uroczystościach lokalnych i regionalnych m.in. na: dożynkach gminnych i powiatowych, Dniach Żarnowa, XVII „Weselu Wesel” w Radomiu, Targach Ogrodniczych w Piotrkowie Tryb., Święto Rodziny, a także na imprezach integracyjnych. Zespół zdobył II miejsce w kategorii kabarety podczas III Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi.

Zespołowi przygrywa własna kapela w składzie: akordeonista, Zdzisław Franczak i skrzypek, Piotr Rudzki.