Słowiki

Słowiki

Zespół folklorystyczny „Słowiki” ze Sławna powstał przy Kole Gospodyń Wiejskich w 1965 roku, lecz po kilku latach działalność zespołu została zawieszona. W roku 1990 została wznowiona działalność zespołu. Obecnie przewodniczącą zespołu jest Marzena Sztaba. Zespół posiada szeroki repertuar, który obejmuje pieśni religijne i regionalne oraz obrzędy ludowe m.in. „Andrzejki”, "Wykopki". Bierze udział w imprezach lokalnych, występuje na regionalnych przeglądach zespołów folklorystycznych. Zarówno zespół, jak i też soliści, zajmują czołowe miejsca, zdobywają nagrody i wyróżnienia m.in. zajął I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu „ Ziemia i Pieśń” w Szprotawie, występował w Sali Kongresowej w Warszawie, na Diecezjalnym Przeglądzie Zespołów i Kapel Ludowych w Zakrzewiu oraz na VIII Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Zespołów Śpiewaczych i Kapel w Wałczu. Bogaty repertuar i talenty członków zespołu zostały docenione także na Słowacji, gdzie zespół miał okazję występować, natomiast w 2011 roku uczestniczył w Festiwalu „Na styku Ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Małopolski”. Zespół występuje podczas różnego rodzaju imprez okolicznościowych, np. dożynek gminnych, andrzejek, wieczoru sobótkowego, tłustego czwartku, przeglądu stołów wigilijnych czy też Festiwalu Pieśni Maryjnej. Instruktorem muzycznym „Słowików” jest Zbigniew Kosylak.