Zespoły folklorystyczne w gminie Sławno

Zespoły folklorystyczne w gminie Sławno

      Ważną rolę w organizowaniu życia kulturalnego na terenie gminy Sławno  odgrywają zespoły ludowe działające pod patronatem kół  gospodyń wiejskich i same koła, które utrzymują bezpośrednie kontakty z twórcami ludowymi, a także do swoich działań angażują młodzież. Zespoły znane są z występów, nie tylko w swoim środowisku czy województwie, ale także w kraju. Większość tych zespołów prezentowała się w audycjach radiowych, telewizyjnych i różnych wydawnictwach regionalnych. KGW prowadzą bardzo ożywianą działalność kulturalną, zaś ludowe zespoły śpiewacze, którym ta organizacja patronuje, stanowią jedną z podstawowych form aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców wsi. Skład osobowy wiejskich zespołów śpiewaczych tworzą głównie kobiety. Wszystkie zespoły mają kompletne stroje ludowe. Próby odbywają się w domach ludowych i wiejskich świetlicach. Zespołom przygrywają muzykanci, najczęściej akordeoniści lub tradycyjne kapele w składzie: akordeon, skrzypce i bębenek.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 zespołów ludowych: ? Róża? z Gawron, ?Kamienianka? z Kamienia, ?Kozenianka? z Kozenina,? "Olszowianka" z Olszowca, ?Słowiki? ze Sławna i ? Niebowianki? z Wincentynowa. Zespoły działają w ramach poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich. Na 33 sołectwa w gminie działa 21 kół w następujących miejscowościach: Antoninów, Antoniówka, Bratków, Dąbrowa-Psary, Dąbrówka-Trojanów, Gawrony, Grążowice,Grudzeń Las, Kamień, Kozenin, Kunice, Olszowiec, Ostrożna, Prymusowa Wola, Psary, Sławno,Szadkowice, Tomaszówek, Trojanów, Unewel, Wincentynów, Wygnanów i Zachorzów. Większość z nich prezentuje swoje umiejętności kulinarne podczas andrzejek, stołów wigilijnych, tłustego czwartku i gminnych dożynek, a także wiele obrzędów dorocznych na scenie.

Swoje sukcesy zespoły zawdzięczają dzięki zaangażowanej i pełnej oddania pracy społecznej wszystkich członków, jak również tym, którym zależy na podtrzymywaniu tradycji ludowych w gminie.