Niebowianki

Niebowianki

Zespół folklorystyczny „Niebowianki” z Wincentynowa powstał w 2008r. przy Kole Gospodyń Wiejskich, którego nazwa nawiązuje do miejscowego skansenu. Przewodniczącą zespołu jest Marzena Gmaj. Repertuar zespołu stanowią pieśni ludowe i religijne a także widowiska ilustrujące miejscowe zwyczaje i obrzędy np. lany poniedziałek, czy też wieczór sobótkowy. Zespół skupia wokół siebie wszystkie pokolenia. W niektórych przedstawieniach obok starszych występuje młodzież, a także dzieci. „Niebowianki” wykonują własne utwory, które tworzą na różne uroczystości, najbardziej znanymi są: „Jesteśmy w zespole”,  „Do malutkiej naszej wioski”, czy „Noc czerwcowa krótka”. Swoimi występami uświetniają wiele uroczystości, reprezentując tym samym gminę na imprezach o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim m.in. podczas dożynek powiatowych w Drzewicy, na „II Ogólnopolskim Hubertusie Spalskim” w Spale. Swój repertuar prezentują także podczas wydarzeń gminnych: Przeglądu Pieśni Maryjnej, Andrzejek, Dożynek i Stołów wigilijnych oraz spotkań tłustoczwartkowych. Obecnie do koła należy dwanaście  kobiet wśród których jest honorowa przewodnicząca Genowefa Bielas. Zespołowi przygrywa akordeonista, Mariusz Magiera.