Wieczór Sobótkowy 2023

Wieczór Sobótkowy 2023

Wiły wianki i wrzucały je do falującej wody...

W dniu 17 czewrca w Wincentynowie odbył się tradycyjny wieczór sobótkowy organizowany przez wójta gminy Sławno i Gminny Ośrodek Kultury. Uczestników sobótek powitali swoim występem - zespół "Niebowianki" z Wincentynowa i Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca " Kuniczanka" działający przy PSP w Kunicach. 

Głownym punktem wieczoru był konkurs na najładniejszy wianek sobótkowy, który zgodnie z regulaminem miał być wykonany z kwiatów i ziół, umieszczony na deseczce wraz przymocowaną na trwałe świeczką. Do konkursu zgłoszono 19 wianków wykonanych przez członkinie KGW.  Wyboru najładniejszego wianka dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli KGW. Przedstawiciel danego KGW  mógł oddać tylko jeden głos, ale nie na swój. Po zliczeniu głosów okazało się, że  najładniejsze wianki uwiły członkinie z KGW w Antoninowie, Gawronach i Prymusowej Woli. Pozostałe KGW / Antoniówka, Grążowice, Grudzeń Las, Kamień, Kozenin, Sławno, Kunice, Psary/Dąbrowa, Szadkowice, Unewel, Ostrożna, Olszowiec, Wincentynów,          Zachorzów, Trojanów/Dąbrówka, Tomaszówek/ zajęły trzecie miejsce.  

Nagrody pieniężne wręczyli: wójt Tadeusz Wojciechowski, zastępca wójta Bęata Szlęzak, przewodniczacy Rady Gminy Stanisław Zdulski, przewodnicząca gminna KGW Marianna Śmiechowska, kierownik GOK Zuzanna Broszczyk, a także radna Sejmiku Województwa łódzkiego Ewa Wędrowska. 

Po części konkursowej wszyscy uczestnicy przy dźwiękach kapeli przeszli łąkami nad pobliską strugę, gdzie zespół Niebowianki przedstawił obrzęd puszczania wianków. Dziewczęta, nie tylko z zespołu, rzuciły swoje wianki licząc na szczęście w miłości. Powrót znad rzeki  odbywał się już wieczorem. Wokół płonęły ogniska i rozbrzmiewała muzyka. Skoczne utwory w wykonaniu zespołu muz.  zachęcały do zabawy tanecznej a stoiska KGW do degustacji tradycyjnych potraw. Najkrótsza noc w roku w Wincentynowie była udana. 

Fotorelacja z imprezy na FB Gminny Ośrodek Kultury/Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie